IT Security Diensten

Gezien het belang van security voor de continuiteit van uw business en de recente toename in cybercriminaliteit, bieden we naast de algemene IT audit , zowel voor security als voor de aankomende GDPR wetgeving een aparte audit op maat van de KMO.

Security audit

Tijdens deze audit maken we een risico analyse van uw data, netwerk & systemen en geven we inzicht in de mogelijke kwetsbaarheden van uw ICT omgeving over de dimensies people, process, tools.

Na de audit geven we een presentatie van onze bevindingen en onze aanbevelingen qua verbeteringstrajecten.

Praktisch neemt dit tussen een halve tot een volledige dag in beslag waarna we een rapport schrijven.

GDPR audit

De nieuwe europese privacywetgeving ook gekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) zal op 25 mei 2018 actief worden. GDPR is van toepassing voor elke KMO die persoonsgegevens bezit.

Op basis van eerdere ervaringen raden wij de volgende aanpak aan :

  • Fase 1 – aanbevolen voor elke KMO
    • In kaart brengen van wat dit betekent voor u qua processen, mensen en systemen (1 dag)
    • Het nodige framework en basiscontracten implementeren en de administratie hier rond in orde brengen (2 dagen)
  • Fase 2 – aanbevolen voor middelgrote KMO
    • Vertaling naar tools en technische implementatie indien nodig na fase 1
    • Training van de medewerkers zodat iedereen zich bewust is

Concreet zal u op het einde van fase 1 de juiste inzichten en contracten hebben om van start te gaan. Voor de grotere KMO’s zullen mogelijk systemen en processen aangepast moeten worden en/of bijkomend geimplementeerd worden.

Image
2M Solutions ©2024 All Rights Reserved.

Search